A+   |   Reset   |   A-          54.196.98.96     ec2-54-196-98-96.compute-1.amazonaws.com    
 Środa, 15 sierpnia 2018 roku
 

Menu

 
 

Szkoły dla młodzieży

 
 

Szkoły dla dorosłych

 
 

Platformy

 
Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Facebook

Youtube
 

Projekty

 
 

Kierunki kształcenia

 
 

Podręczniki

 
 

Matura

 
 

Konkurs matematyczny

 
 

Olimpiada budowlana

 
 

Zawód to klucz do sukcesu

 
 

Sport

 
 

  English version

 
 

  Facebook

 
 

Gazetka szkolna "Zeteścior"

 

Od września roku szkolnego 2012/2013 działa w naszej szkole klub dziennikarski, który przejął na siebie obowiązki związane z redakcją i wydawaniem gazetki szkolnej „Zeteścior”.

W zajęciach klubu dziennikarskiego biorą udział uczniowie klas drugich i trzecich technik grafiki procesów komputerowych oraz technik teleinformatyk, a także inni, którzy czują, że mają coś ciekawego do powiedzenia, są żądni wiedzy, nie boją się ludzi i świata.

Na zajęciach dowiadujemy się, skąd czerpać inspiracje, poznajemy gatunki dziennikarskie i zasady tworzenia tekstu, uczymy się, jak zdobywać ciekawy materiał, by powstał z tego tekst prasowy, najważniejszych zasad zadawania pytań podczas wywiadów (i nie tylko), by myśl ułożyła się w logicznym porządku, a odbiorca zainteresował się tekstem, także etyki dziennikarskiej. No i piszemy. Samo napisanie tekstu nie jest takie trudne, ale to nie wszystko. By taki tekst mógł znaleŸć się na łamach „Zeteściora”, musi być poddany obróbce redakcyjnej. I tego właśnie się też uczymy. Dopiero gdy czytamy nasze teksty, widzimy, ile niedoskonałości językowych (gramatycznych, stylistycznych i ortograficznych też) popełniliśmy. Praca redakcyjna nad tekstami zabiera nam najwięcej czasu. Ale jest to bardzo ciekawe i inspirujące, uczy nas krytycznego spojrzenia, segregowania informacji, wpaja szacunek dla języka polskiego, dla naszej pracy, uczy umiejętności wypowiadania się w różnych stylach z pełnym zachowaniem etyki dziennikarskiej, pozwala na kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Każda osoba z zespołu dziennikarskiego ma przydzielone zadania, ale nad ustaleniem stałych rubryk i działów, opracowaniem szaty graficznej – pracujemy wszyscy. Podczas cyklicznych spotkań – są to wtorki, godz. 15.15, prac. 104 – planujemy zawartość danego numeru i przydzielamy czynności dla każdego członka zespołu.

Opiekunem gazetki jest nauczycielka języka polskiego Magdalena Jaśkiewicz we współpracy z Marianną Rant-Tanajewską – nauczycielką wiedzy o kulturze.

 

Administrator: tderesz@zst.suwalki.pl Strona korzysta z cookies. Więcej informacji tutaj