A+   |   Reset   |   A-          54.196.98.96     ec2-54-196-98-96.compute-1.amazonaws.com    
 Środa, 15 sierpnia 2018 roku
 

Menu

 
 

Szkoły dla młodzieży

 
 

Szkoły dla dorosłych

 
 

Platformy

 
Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Facebook

Youtube
 

Projekty

 
 

Kierunki kształcenia

 
 

Podręczniki

 
 

Matura

 
 

Konkurs matematyczny

 
 

Olimpiada budowlana

 
 

Zawód to klucz do sukcesu

 
 

Sport

 
 

  English version

 
 

  Facebook

 
 

Nabór ZST ponadgimnazjalna

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Strona naboru elektronicznego Technikum nr 3 w Suwałkach
Strona naboru elektronicznego Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Suwałkach

Oferta edukacyjna

Technikum nr 3 (4-letnie)

 • Technik mechatronik
 • Technik mechanik
 • Technik budownictwa
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik teleinformatyk
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik elektryk
 • Technik elektronik
 • Technik automatyk
 • Technik energetyk
 • Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 (3-letnia)

  zawody w tradycyjnej formie nauczania

 • Monter sieci telekomunikacyjnych
 • Elektryk
 • Ślusarz
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń
 • zawody w kształceniu młodocianych pracowników tzw. klasa wielozawodowa poza naborem elektronicznym

 • Wielozawodowa:
  1. - cukiernik, elektryk, elektromechanik, fotograf, fryzjer, krawiec, kucharz,
   - murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, ślusarz, wędliniarz,
   - operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
   - i inne zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców

  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • zaoczne (3-letnie)
 • zaoczne (2-letnie dla absolwentów ZSZ)
 • Szkoła Policealna nr 2

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)
 • technik administracji (2-letni)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (2-letni)

 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 • montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • montaż systemów energetyki odnawialnej
 • wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • rejestracja i obróbka obrazu
 • użytkowanie obrabiarek skrawających

 • Dokumenty rekrutacyjne

     Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego (szkoły młodzieżowe)

     Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego (szkoły dla dorosłych)

     Dokumenty kandydata o przyjęcie do szkoły dla Dorosłych

  Do wniosku wymagane są następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
 • ewentualna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej,
 • ewentualne oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie, niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, objęciu kandydata pieczą zastępczą.


 • Poznaj naszą szkołę

   

  Administrator: tderesz@zst.suwalki.pl Strona korzysta z cookies. Więcej informacji tutaj