A+   |   Reset   |   A-          54.196.98.96     ec2-54-196-98-96.compute-1.amazonaws.com    
 Środa, 15 sierpnia 2018 roku
 

Menu

 
 

Szkoły dla młodzieży

 
 

Szkoły dla dorosłych

 
 

Platformy

 
Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Facebook

Youtube
 

Projekty

 
 

Kierunki kształcenia

 
 

Podręczniki

 
 

Matura

 
 

Konkurs matematyczny

 
 

Olimpiada budowlana

 
 

Zawód to klucz do sukcesu

 
 

Sport

 
 

  English version

 
 

  Facebook

 
 

Pedagog

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 - Beaty Szymańskiej (pokój 207, II piętro), tel: 87 565 36 30 w. 123

Poniedziałek 9.00 - 14.30
Wtorek 8.00 - 12.30
Środa 10.00 - 16.00
Czwartek 10.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 13.00

Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców w roku szkolym 2016/2017

Środa 15.00 - 16.00

Stop dopalaczom

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach Kampanii Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, umieściło na swojej stronie internetowej ulotkę dla rodziców - Nasze dzieci i zagrożenia - Dopalacze - wypalacze.
Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z jej treścią.


Oferta pedagoga szkolnego

Głównym zadaniem pedagoga szkolnego jest podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych oraz udzielenie pomocy i wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pedagog szkolny oferują:

 1. Pomoc uczniom w zakresie:
  • rozwiązywania problemów w nauce,
  • udzielenia wsparcia dla osób mających trudności w nawiązywaniu kontaktów środowiskowych i relacji z rówieśnikami (również rozwiązywanie sytuacji konfliktowych),
  • rozwiązywania problemów rodzinnych ( przemoc w rodzinie, alkoholizm, itp.),
  • rozwiązywania problemów osobistych,
  • eliminowania napięć psychicznych, lękowych, emocjonalnych i zaburzeń zachowania m.in. agresja w szkole,
  • rozwiązywania problemów spowodowanych zażywaniem substancji uzależniających (alkohol, nikotyna, narkotyki),
 2. Pomoc rodzicom uczniów w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.
 3. Pomoc i wsparcie dla nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno - wychowawczych.

Drogi uczniu/uczennico, jeśli masz problem i chcesz z kimś porozmawiać, zgłoś się do pedagoga szkolnego, a na pewno uzyskasz specjalistyczną pomoc.

Serdecznie zapraszamy
Pedagog szkolny


Stypendia

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

 1. termin składania wniosków: do 15.09.2015
 2. miesięczna wysokość dochodu na jednego członka rodziny nie może przekraczać 514 zł netto. Należy udokumentować dochody uzyskane w sierpniu
 3. uczniowie pobierający stypendium w ubiegłym roku szkolnym, powinni złożyć nowe wnioski z informacją o dochodach uzyskanych w sierpniu

Wymagania formalne do dokumentacji:

 1. wnioski uzupełnione, sprawdzone, zaopiniowane i podpisane przez wychowawcę oraz dyrektora wraz z załącznikami potwierdzającymi dochody i sytuację rodzinną ucznia należy składać u pedagoga szkolnego, (pokój 207) do dnia 15 września
 2. kwestionariusze można pobrać za odpłatnością w sekretariacie szkoły,
 3. regulamin przewiduje zwrot kosztów poniesionych wyłącznie na cele edukacyjne (pomoce edukacyjne, odzież sportowa),
 4. uczniowie, w rodzinach których w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wystąpiło jakieś nieszczęśliwe zdarzenie losowe, mogą ubiegać się o zasiłek szkolny.
 5. Szczegóły
 6. Wniosek

"Wyprawka szkolna"

 1. (dofinansowanie zakupu podręczników) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 przysługuje tylko uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Kryterium dochodowe nie obowiązuje.
 2. termin składania wniosków do 15 września. Wnioski oraz więcej informacji u pedagoga szkolnego, p.207
 3. Szczegóły

 

Administrator: tderesz@zst.suwalki.pl Strona korzysta z cookies. Więcej informacji tutaj