A+   |   Reset   |   A-          54.196.98.96     ec2-54-196-98-96.compute-1.amazonaws.com    
 Środa, 15 sierpnia 2018 roku
 

Menu

 
 

Szkoły dla młodzieży

 
 

Szkoły dla dorosłych

 
 

Platformy

 
Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Facebook

Youtube
 

Projekty

 
 

Kierunki kształcenia

 
 

Podręczniki

 
 

Matura

 
 

Konkurs matematyczny

 
 

Olimpiada budowlana

 
 

Zawód to klucz do sukcesu

 
 

Sport

 
 

  English version

 
 

  Facebook

 
 

Rada pedagogiczna

 


Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach:

Bacewicz Katarzyna chemia, język niemiecki
Bagiński Marek przedmioty zawodowe branży mechanicznej
Baranowski Marcin wychowanie fizyczne
Bielecki Janusz Antoni metematyka
Bogucka Anna język angielski
Boniszewski Lech wicedyrektor, informatyka
Bucki Jarosław matematyka, praktyczna nauka zawodu
Bykowski Andrzej informatyka, fizyka, przedmioty z branży graficznej
ks. Chorąży Michał Adam religia
Ciborowska Regina fizyka
Czatrowska Bożena przedmioty zawodowe branży budowlanej
Daniłowicz-Wasilewska Dorota geografia
Deresz Tomasz przedmioty zawodowe z branży informatycznej i bhp
Dębowska Agnieszka przedmioty zawodowe branży budowlanej
Dudanowicz Andrzej wychowanie fizyczne, religia
Erenc Łukasz matematyka
Giza Marlena biologia
Giza Zbigniew przedmioty zawodowe branży mechanicznej
Głośny Gerard język angielski
Grnyo Małgorzata biblioteka
Grygoruk Jerzy matematyka, przedmioty zawodowe branży elektrycznej
Huszcza Marek przedmioty zawodowe branży mechanicznej
Imielska Hanna biblioteka
Jaśkiewicz Magdalena język polski
Jarmocewicz Maciej urlop bezpłatny
Jurgielewicz Andrzej matematyka
Kalejta Henryk przedmioty zawodowe branży mechanicznej i mechatronicznej
Kapliński Piotr przedmioty zawodowe branży budowlanej
Kolenkiewicz Marta język niemiecki
Kosmowska Jolanta historia, wiedza o społeczeństwie
Kossa-Szoch Dorota język polski, filozofia
Kowalewska Małgorzata religia
Kowalewska Sylwia język rosyjski
Krasiński Janusz przedmioty zawodowe branży elektronicznej
Kuczyńska Aneta przedmioty zawodowe branży mechanicznej i mechatronicznej
Kuczyński Artur Konrad przedmioty zawodowe branży budowlanej
Kuś-Tomkiewicz Kamila język angielski
Leśniewski Adam przedmioty zawodowe branży mechanicznej
Lisowska Anna język angielski
Lubbe Lidia język angielski
Łapiński Janusz wychowanie fizyczne
Łukawska Mirosława przedmioty ekonomiczne, biblioteka
Mazalewska Grażyna matematyka
Michalski Jan przedmioty zawodowe branży budowlanej
Mikołajczyk Bartłomiej przedmioty zawodowe branży mechatronicznej
Mrozek Jarosław Dariusz przedmioty zawodowe branży bhp
Mrówczyńska Jolanta religia
Musiałowicz Anna dyrektor, biologia
Nowik Ewa matematyka
Orłowski Wiesław wychowanie fizyczne
Parafinowicz Edyta język polski
Perkowska Joanna język angielski
Piktel Bohdanprzedmioty zawodowe z branży telekomunikacyjnej, elektronicznej i elektrycznej
Pogorzelska Justyna wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Podziewska Joannaprzedmioty zawodowe z branży prawniczej
Raczkowski Paweł wychowanie fizyczne
Rant-Tanajewska Marianna biblioteka, wiedza o kulturze
Remiszko Lech wychowanie fizyczne
Rogalska-Balita Beata język angielski
Spudzis Marta historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
Stefanowska-Jachimowicz Grażyna przedmioty zawodowe branży budowlanej
Stojanowska-Hościłowicz Aneta historia, wiedza o społeczeństwie
Stojanowski Hubert język polski
Szymańska Beata pedagog szkolny
Szymański Bogusław wychowanie fizyczne
Śliwińska Edyta język angielski
Śliżewska Zofia wicedyrektor, język rosyjski, wychowanie do życia w rodzinie
dr inż. Śliżewski Wojciech przedmioty zawodowe branży mechanicznej i mechatronicznej
Świetlicka Anna język niemiecki
Talarek Marzena język angielski
Teodorowska Julia matematyka
Walendzewicz Tomasz przedmioty zawodowe branży elektrycznej
Wasilewski Leszek przedmioty zawodowe branży mechanicznej
Werpachowski Bogdan przedmioty zawodowe branży elektronicznej
Węcek Bogumił przedmioty zawodowe branży mechanicznej
Wiœniewski Łukasz Wiesław język polski
Zdancewicz Jolanta język polski
Złotorzyński Michał fizyka
Żukiewicz Małgorzata wicedyrektor, przedmioty zawodowe branży mechanicznej
Żyliński Bartosz Marek przedmioty zawodowe branży budowlanej, rysunek techniczny

 

Administrator: tderesz@zst.suwalki.pl Strona korzysta z cookies. Więcej informacji tutaj