A+   |   Reset   |   A-          54.196.98.96     ec2-54-196-98-96.compute-1.amazonaws.com    
 Środa, 15 sierpnia 2018 roku
 

Menu

 
 

Szkoły dla młodzieży

 
 

Szkoły dla dorosłych

 
 

Platformy

 
Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Facebook

Youtube
 

Projekty

 
 

Kierunki kształcenia

 
 

Podręczniki

 
 

Matura

 
 

Konkurs matematyczny

 
 

Olimpiada budowlana

 
 

Zawód to klucz do sukcesu

 
 

Sport

 
 

  English version

 
 

  Facebook

 
 

Współpraca

 

Współpraca

Szkoła współpracuje z wieloma firmami i instytucjami a szczególnie z:

Współpraca polegająca w szczególności w następującym zakresie:

- realizacja projektów unijnych, lub innych wybranych kierunków,
- realizacja praktyk oraz staży dla uczniów,
- organizacja działań promocyjnych,
- organizacja konferencji,
- organizacja wycieczek tematycznych,
- podnoszenie kwalifikacji uczniów.
- zapewnienie praktycznego oraz praktyczno-teoretycznego kształcenia uczniów Szkoły w formie wycieczek, praktyk, staży i innych form,
- doradztwo przy tworzeniu autorskiego programu nauczania do zawodach zgodzie z zapotrzebowaniem firm,
- przeprowadzenie szkoleń kadry nauczycielskiej przedmiotów zawodowych,
- zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii, materiałów szkoleniowych itp.,
- doposażenie techniczno-dydaktyczne szkoły,
- zapoznanie uczniów z wybranymi aspektami funkcjonowania firmy,
- udzielanie wsparcia finansowego szkoły po uprzednim ustaleniu,
- realizowanie wspólnych projektów unijnych,
- utworzenie kierunków kształcenia w zawodach, uwzględniającego potrzeby firmy,
- zapewnienie efektywnego kształcenia w zawodach,
- realizację programu kształcenia w ww. zgodnego z zapotrzebowaniem firmy,
- współpracę przy organizacji targów pracy, targów edukacyjnych itp.,
- przeprowadzenie działań marketingowych budujących pozytywny wizerunek szkoły i firmy,
- przygotowanie wniosków unijnych do projektów realizowanych przez strony,
- przeprowadzanie szkoleń pracowników firm.Powrót do strony głównej


 

Administrator: tderesz@zst.suwalki.pl Strona korzysta z cookies. Więcej informacji tutaj